Basın Servisi

Hayat kurtarmak için her gün reklam yapıyoruz. Kan kanseri hakkında bölgesel, ulusal ve hatta sık sık da uluslararası düzeyde bilgilendirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Zira bilgilendirme çalışmaları için halka ulaşmak gerekiyor ve halkla ilişkiler alanında yaptığımız çalışmalar hayat kurtarıyor. Amacımız, dikkat çekme potansiyeli yüksek basın ve yayın haberleri aracılığıyla daha fazla insanı kök hücre vericisi olarak kayıt yaptırmaya teşvik etmektir. Televizyon, radyo, basılı yayın ve sosyal medyada yapılan profesyonel çalışmalar ve gazetecilerle yürütülen iyi bir işbirliği konumuz kan kanserini tanıtmamız açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Bize bu konuda yardımcı olacak herkese kapımız açıktır.

DKMS vericilerinden biriyle röportaj yapmak istiyor ya da faaliyet gösterdiğiniz bölgedeki kayıtlı kök hücre verici sayısı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bizimle her an iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj yazın

DKMS – rakamlar, bilgiler, gerçekler

Spenderzahlen

Güncel basın açıklamaları

Pressemitteilungen der DKMS

Resim materyalleri

Ücretsiz ilanlar ve logolar

Marlon

Chances 4 life