DKMS hakkında

Hikâyemiz

1991 yılında DKMS’nin kurucusu Dr. Peter Harf’ın eşi kan kanseri sonucu hayatını kaybeder. Peter Harf eşine kan kanseri hastaları için uygun bir kök hücre vericisi bulmak için elinden geleni yapacağı sözü verir. O zamanlar Almanya’da yalnızca 3.000 potansiyel vericinin kaydı bulunmaktadır.

DKMS Alman Kemik İliği Bankası’nın çalışmaları uzun vadeli olup bir vizyonu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır: Kan kanserini yeneceğiz. 1991 yılındaki kuruluşumuzdan beri bu yolda epey yol katettik. Ancak kan kanserininin üstesinden hala gelemedik. Bu nedenle her gün daha iyi olmak ve daha fazla hastanın hayatını kurtarmak için canla başla çalışıyoruz:

2004 yılında DKMS Ailesi’nin uluslararası çalışmaları başladı. İlk olarak ABD’de, 2009 yılında Polonya’da, 2011 yılında İspanya’da ve 2013 yılında İngiltere’de. Uluslararasılaşma sürecinde DKMS, misyonunu da genişletti. Kuruluş, geniş kapsamlı bir alanda faaliyet göstererek kan kanserini yenmek olan asıl amacına daha da yaklaşmıştır.

Vizyonumuz

Kan kanserinin yeneceğiz. Dünya genelinde her kan kanseri hastası için uygun bir verici bulmak aynı zamanda tedavi olanakları sağlamak istiyoruz.

DKMS -- Was uns antreibt

Michelle ve Nina gibi hastaların kaderleri bizi harekete geçirmektedir. Kök hücre bağışı sayesinde kan kanseri hastası bir insanın hayatı kurtarılabilir.

15 yaşındaki Michelle’ye Akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisi konmuştu. Yapılan bir kök hücre bağışı sayesinde Michelle şimdi normal bir hayat sürdürüyor. “Normal bir hayat sürdürebileceğimi hiç düşünmemiştim”, diyor Michelle.

Misyonumuz

Kök hücre vericilerinin kaydını yapıyoruz
Kan kanseri hastalarına dünya çapında ikinci bir hayat şansı sunmak için insanları kök hücre vericisi olarak kayıt yaptırmaya motive ediyoruz.

Tedavi olanakları sunuyoruz
Kan kanseri hastalarına gereken tedaviyi sunmayı kendimize amaç edindik.

Kan kanseri tedavisini destekliyoruz
Allojenik kök hücre transplantasyonu alanındaki çalışmaları desteklemekteyiz.

Amacımız hastalarımızın durumunu iyileştiriyoruz
Hastalarla ilgilenmekte ve onlara hayati tehlikesi olan bir hastalık ile yaşamak için gerekli olan bilgi ve programlar sunmaktayız.

DKMS Ailesi’nin Diğer Kuruluşları

DKMS - Wir besiegen Blutkrebs

• Kan kanseri hastalıklarına ve onların tedavisi konularına dikkat çekmekteyiz.
• Potansiyel kök hücre vericilerinin kaydını yapmaktayız.
• Kayıt kampanyaları düzenlemeleri için kamuyu ve işverenleri motive etmekteyiz.
• Kan kanserine karşı mücadelede para bağışı toplamaktayız. Bu bağışlar örneğin hastalara daha iyi destek olabilmek ve kayıt masraflarını karşılayabilmek için kullanılmaktadır.
• Kendi araştırmalarımız ve laboratuvarımızdaki en modern teknoloji ile kan kanseri tedavisinin geliştirilmesine destek vermekteyiz.
• Vericilerimizle kayıt gününden itibaren süreklilik teşkil eden bir iletişime önem vermekteyiz.

Finans Kaynaklarımız

İnsan hayatı dünyanın her yerinde önemlidir. Zira dünya çapında çok sayıda kan kanseri hastası hala yaşamını yitirmektedir. DKMS hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerde tüm insanlara yeni bir hayat için umut ışığı olmak istemektedir. Karşılıklı değişim ve dayanışma üzerine kurulu uluslararası bir sistem kök hücre verici arayışının uluslararası bazda yürütülmesini ve gerektiğinde yapılan bağışın ülke sınırlarını aşarak organize edilmesini sağlamaktadır.

Dünya çapında DKMS aracılığıyla bağışta bulunan kök hücre vericilerinin oranı yaklaşık yüzde 30,4 dolayındadır (Kaynak: WMDA-Report 2012). Kan kanseri hastalarının durumunu buna rağmen aktif bir şekilde düzeltmek için uluslararası alanda faaliyet göstermek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle DKMS yurt dışında partner kuruluşlar kurdu.

DKMS’nin iki temel finansman kaynağı bulunmaktadır. Birincisini kişi ve şirketlerden gelen bağışlar oluşturmaktadır. İkincisi ise veri tabanının bakım masraflarının ve kök hücre vericisi arayışında olan bir kan kanseri hastası için uygun bir vericinin bulunması durumlarda harcamaların sağlık sistemleri tarafından üstlenilmesi ile gerçekleşmektedir.

Finansmanın iki kaynaktan oluşması ve kaynaklarını verimli kullanması sayesinde DKMS ekonomik açıdan verimli çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. DKMS kendi yağıyla kavrulmakta olup devletin maddi desteğine bağlı kalmadan çalışabilmektedir. Buna ve tüm başarılara rağmen DKMS, veri tabanının genişletilmesi için para bağışları yolu ile finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Yönetim Teşkilatımız ve Bölümlerimiz

Dr. Alexander Schmidt

İdare, finans, organizasyon, IT ve insan kaynakları bölümlerinden sorumlu müdür.

Sandra Bothur

Yeni verici bulma, bağış toplama, pazarlama, halkla ilişkiler ve etkinlik yönetimi bölümlerinden sorumlu müdür.

Sirko Geist

İdare, finans, organizasyon, IT ve insan kaynakları bölümlerinden sorumlu müdür.

Kan kanserini yenecek insanlarla dolu bir gelecek için!

DKMS kamu yararına çalışan limitet şirketi, DKMS Stiftung Leben Spenden (DKMS Hayat Kurtarma Vakfı) çatısı altında bulunan şirketler ağının bir parçasını oluşturmaktadır. Partnerlerimiz ile birlikte kan kanserine karşı mücadele veren dünya çapında bir topluluk oluşturmaktayız.

Teşkilatımız

1997 yılından beri var olan DKMS Stiftung Leben Spenden, DKMS’nin yüzde yüz ait olduğu ana organizasyondur.

Uluslararası DKMS Ailesi

Uluslararası bir kuruluş olarak DKMS, Almanya’nın yanı sıra dört ülkede daha çalışmaların yürütmektedir. Yakın bir gelecekte Aile’ye yeni üyelerin katılması beklenmektedir. Bizim için dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun her bir insanın hayatı önem taşımaktadır.

Bölümlerimiz

600 üzerinde DKMS çalışanı her gün 20’den fazla ülkede kan kanseri hastalarına ikinci bir hayat şansı vermek için çaba harcamaktadır.

 

Hastalar ve yakınları için yardım olanaklarını iyileştirmek için Vakıf, ülke genelinde düzenlenen DLH Almanya Lösemi ve Lenfoma Yardım Derneği’nin DLH-Patientenkongress gibi etkinlikleri desteklemektedir. Vakıf, hastalar ve yakınları için kan kanseri ve kök hücre bağışı hakkında toplam beş ciltten oluşan ”Der Rote Ratgeber“ (Kırmızı Kılavuz) adı altında bir kılavuz yayınlamaktadır.
DKMS Stiftung Leben Spenden yönetim kurulu üyeleri:

Dr. Peter Harf (Kurucu)

Dr. Dr. Christoph Glaser (Başkan)

Prof. Richard Champlin, MD (Başkan yardımcısı)

Laurence Atlas

Prof. Marcel van den Brink, MD, PhD

Alexandre Van Damme

Prof. John Hansen, MD

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Hoelzer

Dr. Antonella Mei-Pochtler

Alejandro Santo Domingo

Patrice de Talhouët

 

DKMS bünyesinde kayıtlı, kişisel bilgileri gizli tutulan tüm kök hücre vericilerine tüm dünyadan ulaşmak mümkündür.

DKMS-ABD
• 2004 yılından beri aktif
• Merkez New York City
• 94 personel
DKMS’nin ABD’deki Sayfasına Gidin

DKMS-Polonya
• 2009 yıllından beri aktif
• Merkez Varşova
• 87 çalışan
DKMS’nin Polonya’daki Sayfasına Gidin

DKMS-İspanya
• 2011 yılından beri aktif
• Merkez Barcelona
• 4 personel
DKMS’nin İspanya’daki Sayfasına Gidin

DKMS-İngiltere
• Temmuz 2012 yılından beri aktif
• Merkez Londra
• 36 personel
DKMS’nin İngiltere’deki Sayfasına Gidin

 

CT-KOORDİNASYON EKİBİ

CT-koordinasyon bölümünün ana görevi doğrulayıcı tipleme sırasında (= Confirmatory Typing, CT) vericiyi bilgilendirmek, ona danışmanlık yapmak ve onunla ilgilenmekten oluşmaktadır. Eldeki verilerden yola çıkılarak bir vericinin doku özelliklerinin bir hastanınkilerler uyum göstermesi durumunda verici ile hemen bağlantı sağlanır.
Julia Stolze
stolze@dkms.de
07071 943-1210

KLİNİK ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ (CTU) (DRESDEN)

Klinik Araştırmalar Bölümü (CTU) kök hücre bağışı ve kök hücre nakli konularında bilimsel araştırmalar yapmaktadır ve verici seçiminden, kök hücre bağışına; asıl transplantasyondan verici ve hastanın bakımı gibi kök hücre transplantasyonunun farklı evreleri ile ilgili veri yönetimini geliştirmektedir. Klinik araştırmalardan sorumlu mükemmeliyet merkezi kan kanseri hastaları için uluslararası bir yardım kampanyasının bir parçasını oluşturmaktadır. Merkez, ulusal ve European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) ve Amerikada bulunan Blood and Marrow Transplant Clinical Trial Network (BMT-CTN) gibi uluslararası enstitülerle sıkı bir işbirliği içinde bulunmaktadır.
Dr. Johannes Schetelig
schetelig@dkms.de
0351 450-3145

FİNANS VE MUHASEBE (TÜBİNGEN)

Heiko Mertens
mertens@dkms.de
07071 943-1520

PARA TOPLAMA VE ETKİNLİK YÖNETİMİ (KÖLN)

Bölüm, para ve eşya bağışını organize eder ve bireysel bağışçılar, kuruluşlar ve şirketler ile olan iletişimi sağlar. Ekip, destekçilerin uzun vadeli partnerler olarak yanımızda yer almaları için çalışmaktadır. Bu bölüm kardeş organizasyon DKMS LIFE için „Charity Ladies Lunches“ ve „dreamball“ adlı yardım etkinliklerini düzenler. Buradan toplanan para bağışları yeni vericilerin kemik iliği bankamıza kayıt işlemleri için kullanılır.
Heike Müller-Jungbluth
mueller-jungbluth@dkms.de
0221 940582-3710

HLA-SERVİS EKİBİ (TÜBİNGEN)

Ekip, farklı HLA-tiplendirmeleri (doku özelliklerinin ya da HLA-özelliklerinin belirlenmesi) organize eder ve uygun verici bulma sürecini kısaltmak ve hastalara daha çabuk yardım etmek amacıyla çeşitli kalite programları ve bilimsel projeler gerçekleştirir
Dr. Jennifer Wuchter
wuchter@dkms.de
07071 943-2029

İNSAN KAYNAKLARI (TÜBİNGEN)

Daniel Knoll
knoll@dkms.de
07071 943-1640

INTERNATİONAL DONOR RECRUİTMENT (KÖLN)

Bölüm, yurtdışındaki partner organizasyonlardan sorumludur ve diğer uluslararası kemik iliği bankaları ve mekezlerine yeni verici kazanım konularında tavsiyede bulunuyor.
Sabine Hildebrand
hildebrand@dkms.de
0221 940582-4210

INTERNATİONAL MEDİCAL BUSİNESS DEVELOPMENT (TÜBİNGEN VE KÖLN)

Transplant Center Service ekibi transplantasyon merkezleri, arama üniteleri, listelerle olan bağlantıları geliştirmekte ve böylelikle de tedavide mümkün olan en iyi süreci ve kaliteyi sağlamaktadır. Uluslararası Tıp Merkezi, DKMS'nin yurdışındaki çeşitli merkezlerine tıp alanında profesyonel destek, danışmanlık ve yardım hizmeti sunmaktadır.
Gabi Rall
rall@dkms.de
07071 943-1910

INTERNATİONAL DEVELOPMENT (KÖLN)

Ekip, hastaların yaşam şanslarını arttırmak amacıyla yurtdışında yeni DKMS merkezlerinini açılşından sorumludur.
Stephan Schumacher
schumacher@dkms.de
0221 940582-3000

IT (TÜBİNGEN VE KÖLN)

Ulf Ehninger
ehninger@dkms.de
07071 943-0

MARKETİNG (KÖLN)

Sabine Freude
freude@dkms.de
0221 940582-3210

BASIN OFİSİ (KÖLN)

Jutta Oellig
oellig@dkms.de
0221 940582-3310

YENİ VERİCİ KAZANIM EKİBİ

Bölüm, yeni verici kayıtlarından sorumludur. Hastaların yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte yerel kayıt kampanyaları düzenler ve web sayfamız üzerinden gerçekleştirilen kayıt işlemlerini düzenler.
Iris Theisen
theisen@dkms.de
0221 940582-3510

VERİCİ-HASTA İLETİŞİMİ (TÜBİNGEN)

Vericiler burada bağışta bulundukları hastanın sağlık durumu hakkında bilgi alabiliyorlar. Çalışanlar, verici ve hasta arasında öngörülen temas yasağı kapsamında anonim mektup iletişimini düzenliyor ayrıca verici ile hasta isterlerse ve ülkelere has düzenlemeler böyle bir tanışmayı mümkün kılıyorsa kişisel bağlantıyı da sağlıyorlar.
Dr. Deborah Buk
buk@dkms.de
07071 943-1360

YÖNETİM/İDARE

Birgit Bay
bay@dkms.de
07071 943-1720

WORKUP SERVİCE TEAM

Bir hasta için uygun bir verici bulunduğunda Workup Service ekibinin işi başlar. Ekip başvuruyu işleme koyar, başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını kontrol ederek bundan sonraki aşamalarda başvuru işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli tüm önemli bilgilerin DKMS’nin elinde bulunmasını güvence altına alır. Ekip, bunun için ulusal ve uluslararası transplantasyon klinikleri ve merkezleriyle irtibatta bulunur. Gerekli tüm bilgiler elde edildiğinde ekip, başvuruyu daha sonraki işlemler için Tıp Sağlık Hizmet Merkezi CMS’ye gönderir.
Elena Lara-Weisshaupt
lara-weisshaupt@dkms.de
07071 943-1310

DKMS Ailesi’nin Diğer Kuruluşları

DKMS kamu yararına çalışan limitet şirket ve DKMS LIFE ve DKMS Kordon Kan Bankası, DKMS Ailesi’ne ait kuruluşlardır. DKMS LIFE kan kanseri hastası kız çocuklarına ve kadınlara tedavi sürecinde destek olmak ve iyileşme sürecini olumlu etkilemek amacıyla look good feel better kozmetik seminerleri düzenlemekte ve böylelikle onlara umut ve cesaret vermektedir. DKMS Kordon Kan Bankası doğumdan hemen sonra göbek kordonundan kan toplayarak DKMS’nin çalışmalarına önemli katkıda bulunmaktadır.

 

Dresden şehrinde bulunan DKMS Life Science Laboratuvarı dünyanın en büyük ve en verimli çalışan HLA tipleme laboratuvarlarından biri olup en modern bilimsel araştırma yöntemleri ile çalışmaktadır. 1997 yılında kurulan laboratuvarın bünyesinde bugün Dresden’de 90 kişi görev yapmaktadır. Laboratuvar EFI (Europäische Gesellschaft für Immungenetik) ve ASHI (Amerikanische Gesellschaft für Histokompatibilität und Immungenetik) standartlarına göre akredite edilmiştir.

DKMS Life Science Laboratuvarı’nda potansiyel vericilerin yanak mukozasından ya da kan örneğinden elde edilen genetik materyal (DNA) ayrıştırılır. DNA örnekleri “HLA Tiplemesi” denilen bir süreçte insanın uyumluluk genlerinin tam bir genetik profilini, kayıt yaptıran her verici için belirlemek amacıyla incelenmektedir. Bu profiller, kök hücre transplantasyonu yaptırmak zorunda olan hastalar için uygun verici bulma sürecinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadırlar. Sadece hasta ile verici arasındaki uyumluluk genlerinin mümkün derecede uyuşması durumunda transplantasyon sonrası komplikasyon riskini en aza indirgemek mümkündür.

Mümkün olan en doğru (yüksek çözünürlüklü) HLA tiplemelerini mümkün olan en yüksek kapasitede gerçekleştirmek için DKMS Life Science Laboratuvarın’da şu anda en modern biyoteknolojik prosesler kullanılmaktadır. Böylelikle DKMS Life Science Laboratuvarı 2013 yılında dünya çapında ilk HLA tipleme laboratuvarı olarak NGS (Next Generation Sequencing) diye adlandırılan yeni bir sıralama teknolojisi ile yüksek paralellikte işleyen yüksek verimli tipleme yöntemini uygulamaya başladı. Bugün bu yöntemle yılda bir milyondan fazla potansiyel kök hücre vericisinin tiplemeleri yapılmaktadır.

DKMS Life Science Laboratuvarı bünyesinde bir klinik laboratuvar ve Almanya Kemik İliği Verici Kayıt Merkezi (ZKRD) tarafından akredite edilmiş bir arama ünitesi bulundurmaktadır. Klinik laboratuvar, hastalarla ilgili tüm tiplemeleri; yani hasta, yakınları ve yabancı vericilerin doğrulayıcı tiplemelerini yapmaktadır, arama ünitesi ise hastalar için aile içi ve yabancı verici arayışını gerçekleştirmektedir Daha fazla bilgi için: www.dkms-lab.de

 

DKMS LIFE, DKMS’nin kardeş kuruluşudur. Almanya’da her yıl 230.000 den fazla kız çocuğu ve kadın kan kanserine yakalanmaktadır. Kemoterapi ve ışın tedavisi geçici bir sür için de olsa bu hastaların dış görünümlerini genelde olumsuz bir şekilde değiştirmektedir: Saç dökülmesi, kirpik ve kaş dökülmesi, cilt tahrişi.
Bu değişiklikler hastaların kendilerine güvenlerini ve yaşam sevinçlerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Kamu yararına çalışan DKMS LIFE Topluluğu’nun look good feel better kozmetik seminerleri ve saç programları işte burada devreye girmektedir. Aynaya tekrar bakabilmeleri ve ustaca “hayatlarına renk katabilmeleri” için hastalar cesaretlendirilmektedir. Kan kanseri kız çocukları ve kadınlar için kozmetik, makyaj yapmaktan öte bir anlam taşımaktadır. Kozmetik onlara pozitif bir yaşam enerjisi vererek iyileşme sürecini olumlu etkileyebilmektedir.
DKMS LIFE Sayfasına Gidin

DKMS LIFE Sayfasına Gidin

 

DKMS Kordon Kan Bankası, bir bebeğin doğumdan hemen sonra göbek kordonundan alınan kanın bağışlanmasına ve kamu yararına kullanılmasına destek vermeyi kendisine görev edinmiş bulunmaktadır ve böylelikle daha fazla kan kanseri hastasına kök hücre transplantasyonu yapılmasını amaçlamaktadır. Zira hala her beş hastadan biri için uygun bir verici bulunamamaktadır.
Bu nedenle DKMS Kordon Kan Bankası’nın çalışmaları DKMS kamu yararına çalışan limitet şirket çalışmalarını desteklemektedir. Kordon kanından kök hücre kazanımının kolay bir yöntem olmasından ve anne ve bebek için risk taşımamasından dolayı bu destek büyük önem taşımaktadır.
DKMS Kordon Kan Bankası Sayfasına Gidin

Bilim ve Araştırma

Hayat kurtarmak istiyorsanız araştırma yapmak büyük önem taşımaktadır. DKMS olarak çalışmalarımızı sürekli optimalleştirmek amacıyla farklı bölümlerde çok sayıda araştırma projesi ve kaliteyi arttırma programı yürütmekteyiz.

 

DKMS veri tabanının nitelik ve nicelik açısından sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Biz ne kadar verimli çalışırsak zamana karşı yarışan hastalara hizmet sunmak da o kadar çabuk gerçekleşir. Bunu yaparken verici bilgilerinin kalite açısından sürekli güncelleştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. DKMS kendi geliştirdiği HAP-E Search (Haplotype Enhanced Search) adlı arama algoritması sayesinde kaliteyi iyileştirme konusunda önemli bir adım attı. Bu özel yazılım programı hastanın bulguları doğrultusunda uygun verici arayışını kolaylaştırmaktadır. Zira bu program uygun mismatch (doku özelliklerinde uygun olmakla beraber farklılık arz eden) vericileri tanır ve otomatik arama imkânı sunar. Masraflarını kendisi karşılayarak eski verici bilgilerini ileri tipleme işlemine tabi tutma, yedek verici arama ve ender rastlanan doku özellikleri kombinasyonuna sahip verici arayan Ancestry-Programı DKMS’nin diğer kalite programları arasında yer alır.

 

Kan kanserine karşı daha etkin bir mücadele için kök hücre nakli alanında bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 2013 yılı başlarında Klinik Araştırmalar Bölümü (CTU) kurulmuştur. Bu bölüm farklı bilimsel araştırmaların arka plan çalışmalarını yürüterek yetkili etik komisyonlar ve en yüksek federal daireler (örneğin Federal İlaç ve Tıp Malzemeleri Enstitüsü) nezdinde gerekli başvurularda bulunur ve araştırmaların kurallarına göre yürütülmesinden sorumludur.

Bu bölüm aynı zamanda çalışma partnerleri ve görevli doktorlar ile birlikte araştırmalara katılan hastaların güvenliği ve verilerin bütünlüğü açısından sorumluluk üstlenmektedir. Araştırmalardan elde edilen veriler değerlendirildikten sonra ilgi duyan (uzman) kitlelere sunulur. Elde edilen bu veriler ışığında oluşturulacak yeni tedavi standartlarından gelecekteki hastalar yararlanacaktır.

DKMS Çalışma Raporları

Spenderzahlen

2014 yılı çalışma raporumuz DKMS’nin tüzüğünü ve detaylı finansal bilgileri içermektedir. Burada DKMS’nin gelir ve giderini nasıl ve ne için kullandığını öğrenebilirsiniz.

2013/2014 yılı çalışma raporu detaylı bir şekilde DKMS’nin nasıl kurulduğunu, kan kanseri hastaları için somut olarak nelerin yapıldığını ve DKMS’nin dünya çapında kan kanserine karşı mücadelede hangi rolü oynadığı anlatmaktadır.

DKMS’de Çalışmak

DKMS Ailesi dünya çapındaki en büyük veri tabanı birliğini oluşturmakta olup sürekli büyümektedir. Amacımız her hasta için uygun bir verici bulmaktır. Günlük çalışmalarımızın yanı sıra yenilikçi ve alışılmamış projelerle veri tabanımızı nitelik ve nicelik açısından sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımıza ulaşmak için kan kanserin karşı mücadelede desteğe ihtiyacımız var.

DKMS Mechthild-Harf-Bilim Ödülü

Mechthild-Harf-Bilim Ödülü, DKMS Stiftung Leben tarafından verilmektedir ve kök hücre araştırmaları alanından faaliyet gösteren bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yıllardır tanınan ve saygın bir yer alan bir ödüldür.

Mechthild-Harf-Bilim Ödülü her yıl EBMT Kongress çerçevesinde verilmektedir. Ödül töreni geleneksel olarak kongre sırasında pazartesi günü düzenlenmektedir. Ödül, kök hücre araştırmaları alanında olağanüstü araştırma ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiren kişilere verilmektedir.

 
 

Katharina Fleischhauer allojenik kök hücre sonrası immünolojik etki mekanizmalarının daha iyi anlaşılması konusunda çığır açan çalışmalar yapmıştır. Elde ettiği bulgular sayesinde kök hücre transplantasyonu için akraba dışı verici arayışı daha da kolaylaşmıştır.

 

John A. Hansen özellikle Major Histocompatibility Complex (MHC) (temel doku uygunluğu bileşeni) dahilindeki genetik varyasyonların transplantasyon başarısına olan etkilerini anlama açısından kan kanseri hastalarına uygulanan kök hücre transplantasyonunun başarılı sonuç vermesine ve etkili olmasına önemli derecede katkıda bulundu. Bunun yanı sıra hücresel bağışıklık tepkilerinin düzenlenmesinde belirleyici bir rol oynayan genleri analize etmek amacıyla klinik araştırmalar gerçekleştirdi.

DKMS Onursal Ödülü

Her yıl 15.5000’den fazla gönüllü ve destekçi farklı yollardan DKMS’nin çalışmalarını desteklemektedir. Bu gönüllü ve destekçilerin yardımı olmaksızın DKMS her kan kanseri hastası için uygun bir verici bulma misyonunda bu kadar başarılı olamazdı. DKMS için bireylerin, grupların ve derneklerin yardımını onurlandırmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle DKMS her yıl DKMS Onur Ödülünü vermektedir.

Ödül dünya çapında kan kanserine karşı mücadelede gösterilen olağanüstü desteği ve kan kanseri hastalarına gösterilen büyük yardımseverliği onurlandırmaktadır. Web sayfamız üzerinden siz de DKMS Onur Ödülü için teklifte bulunabilir ve kamuya açık olan oylamada adayınız için oy kullanabilirsiniz. Online-Voting yoluyla „Große Helfer“ ve „Junge Unterstützer“ kategorilerinde ödül alacak kişiler belirlenmektedir. Sayfamızı ziyaret edin ve DKMS Onursal Ödülü’nün bir parçası olun.

 

2014

Junge Unterstützer
Vanessa Meurer
Minikicker des TuS Solbad Ravensberg
Sarah Thibeault und Jorin Geller

Großen Helfer
AIAS München e.V.
Marina Park
Andreas Landgraf

2013

Dr. Michael Bermes (Iserlohn)

2012

Hidir Diyen (Köln)

2011

Karlheinz Michen (Bremerhaven)

2010

Brigitte Lehenberger (Münster am Lech)

2009

Hilfsgruppe Eifel – Hilfe für krebskranke Kinder e.V. (Kall/Eifel)

2008

Martin Hilker (Oelde)

2007

Stiftung "Hilfe für Petra und andere" (Georgsmarienhütte),

2006

Leukin e.V.; Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder e.V. (Ostrauderfehn)

2005

Petra Neumann (Vorsitzende des Wolfsburg hilft e.V.)

2004

Gerda Schommer (Gründerin der Selbsthilfegruppe Eltern krebskranker Kinder Amberg/Sulzbach e.V.)

2003

Thomas Geidl und das Organisatorenteam des Neumarkter Stadtlaufes (Neumarkt)

2002

Prof. Dr. med. Peter Lorbacher (Direktor a.D. der Deutschen Klinik für Diagnostik (DKD), Wiesbaden und Mitglied des Rotary Club)

2001

Anita Waldmann

 

Çocuk yaşta geçirdiği kök hücre transplantasyonundan sonra uzun yıllardır kan kanserine karşı mücadelede DKMS’ye destek veren Heilbad Heiligenstadt’lı Michelle Büchner şu anda bir yıllık gönüllü sosyal hizmet programına katılmaktadır. Anne ve babasıyla birlikte düzenli olarak kayıt kampanyalarını destekleyen 17 yaşındaki Michelle Büchner bir DKMS reklam kampanyasının yüzü de olmuştur ve örnek teşkil eden hayat hikâyesiyle kan kanserine karşı mücadelede düzenli olarak halkla ilişkiler alanında çalışmalar yürütmektedir.

 

“Sina Yaşamak İstiyor“ girişim grubu Mayıs 2015 yılında kan kanserine yakalanan 20 yaşındaki Sina için düzenlediği kampanya ile gönülleri fethetti . Sina’nın en iyi arkadaşı Vanessa Ennen’in girişimiyle bir gurup arkadaş büyük çaba harcayarak memleketleri Schüttorf şehrinde bir kayıt ve bağış kampanyası düzenlediler. Çalışmalarının sonucu muhteşemdi: Kampanya sırasında 800 yeni verici kaydını yaptırdı ve 40.000 Euro bağış parası toplandı.

Sponsorlarımız ve Partnerlerimiz

Kuruluş ve şirketlerin her yıl gösterdiği destek veri tabanımızın sürekli büyümesine ve hastaların yaşama şanslarının yükselmesine katkı sağlamaktadır. Şirketler kendi isteklerine bağlı olarak bizleri sponsor ya da işbirliği ortağı olarak destekleyebilirler.

Yardım etmenin diğer yolları

Kan kanserine karşı mücadelemizi desteklemenin birçok yolu var

Kök hücre vericisi olmak için kayıt yaptırın. Böylelikle belki bir hayat kurtarabilirsiniz.

Para bağışınız hayat kurtarabilir.

Sosyal medyadan bizi takip edin ve çağrılarımızı paylaşın.