DKMS Gizlilik politikası

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH veri koruması ile ilgili uyarı

Kişisel bilgiler

Veri Koruma Kanunun anladığı anlamda kişiye özel bilgiler (BDSG) belirli veya belirlenebilen bir şahsın şahsi ve maddi ilişkileri ile ilgili münferit bilgilerdir. Bu kapsama isim, adres, doğum tarihi, meslek ve banka bağlantısı ile sizin kan grubunuz, tıbbi bulgularınız gibi veriler ayrıca olası ilgileriniz, bağış yapma tutumunuz ile sörf alışkanlıklarına girer ve bu beyanların sizinle dolaylı veya dolaysız olarak ilintilenebilinmesi yeterlidir.

Tüm bu veriler Federal Veri Koruma Kanunu ve diğer veri koruma hukuku ile ilgili talimatlara göre teknik veya organizasyon bazında alınacak önlemlerle teminat altına alınan özel korumaya tabiidirler. DKMS çalışanları Federal Veri Koruma Kanunu nun 5. maddesi uyarınca sır saklamakla yükümlüdürler. Veri koruması ve veri güvenliği bu anlamda DKMS çalışanları için en önemli meseledir ve bağışçılarımızın şahsi bilgilerinin korunması bizim için çok önem arz etmektedir.

DKMS kişiye özel bilgilerinizi sadece yasaların el verdiği ölçüde toplar, işler ve kullanır ve bunlarla uygun kemik iliği bağışçıları veya kök hücre bağışçıları olarak sizinle temas etmek üzere kullanır.

DKMS (Kamuya açık olmayan sorumlu birim olarak) yetkili bölge veri koruma yetkilisi olarak Baden-Württemberg'e kayıtlıdır. Eyalet veri koruma yetkilisi Federal Veri Koruma Kanununun 38. maddesi 2. Bendi uyarınca 4d maddesi doğrultusunda kayda tabi ve otomatikleştirilmiş işlemlerin kaydını tutar ve veri koruma hukukunun korunmasını gözetir.

İnternet sayfamızda bağışçı olarak kayıt yaptırdığınız Newsletter'ımıza abone olduğunuz para bağışı yaptığınız ve diğer online formları kullandığınız zaman verileriniz bize kodlanmış vaziyette aktarılır ve bu sayede yetkisi olmayan üçüncü şahısların buna müdahalesi önlenir. Esas itibarı ile verilerinizi özel korumalı server'larda bulundurmaktayız. Kişisel verilere ulaşma imkanı sadece çok özel yetkiye sahip DKMS çalışanlarını tanımıştır ve tüm bu çalışanlar bu konudaki veri koruma düzenlemelerini yakından tanımaktadırlar.

Kişisel verilerinizin üçüncü şahıslara aktarımı

Verilerinizin işlenmesinin tek nedeni kök hücre bağışına aracılık etmektir. Bağışçı verileriniz ve o güne kadar yapılan doku tespit özelliklerine sonuçları isimden arındırılmış biçimde ulusal veya uluslararası kemik iliği bağışçı sicillerine aktarılır. Bu durum sadece bağışçı arama işleminde önemli kararlarda etkili olan verilerin aktarılacağı anlamına gelir. Buna esas itibariyle bağışçı numarası, cinsiyet, doğum tarihi ve doku özellikleri ile o ana kadar gerçekleştiren doku tespit çalışmaları ve şuan için bağış yapabilir veya yapamaz anlamındaki bağışçı statüsü dahildir. İsim, adres veya benzeri kimlik tespiti sağlayan veriler kesinlikle aktarılmaz.

Bize verilen görevi yerine getirmek amacıyla bizimde bazı hizmet sağlayıcılarla çalışmamız gerekmektedir, bu hizmet sağlayıcılar söz konusu amaç doğrultusunda kişisel verilere ulaşabilirler. Ancak bu hizmet sağlayıcılar sözleşme ile DKMS tarafından kişiye özel bu bağlamda elde ettikleri kişisel bilgileri sadece izin verilen amaç doğrultusunda kullanmak üzere yükümlülük altına alınırlar. Biz size verilerinizin farklı işletmelere ve organizasyonlara satılmayacağı veya kiralanmayacağı yönünde taahhütte bulunuyoruz. Kesinlikle e-mail adresinizi veya diğer bilgilerinizi sizin rıza beyanınız olmadan başka amaçlarda kullanmayacak ve sizin rızanızın olmadığı bir alana aktarmayacağız.

IP adresleri

DKMS sayfalarını ekranınıza getirebilmek için kısa süreli olarak IP adresinize kayda geçirilmesi kaçınılmazdır. IP adresi dünya çapında geçerli ve belirgin bir bilgisayar kodu olup birbirlerinden noktalarla ayrılan dört adet rakam bloğundan oluşur. Çoğu zaman özel kullanıcılar sabit bir IP adresi kullanmazlar, çünkü servis sağlayıcıları şahsi kullanıcılara sadece oturum sürecinde geçerli bir IP numarası atarlar. Sadece esas itibariyle statik IP adreslerinde kullanıcı verileri ile IP adresleri arasında belirgin bağlantı kurmak mümkündür. Bizim web server'lerimiz IP-adreslerini en fazla 24 saat süre ile hafızada tutarlar. Daha sonra erişim verileri isimden arındırılır.

Google Analytics kullanımı ve çerezlerin kaydı

DKMS, bu web sitesinde Google Inc. („Google“) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, „Cookies (çerez)“ ismi verilen metin dosyaları kullanmaktadır, bu dosyalar kullanıcının bilgisayarına kaydedilir ve ziyaretçinin web sitesini kullanımı ile ilgili analizler yapmaya yararlar. Çerez tarafından web sitesinin kullanımı sırasında üretilen bilgiler (kullanıcının IP adresi ile birlikte) Google Inc.'in ABD'de bulunan bir server’ına aktarılır ve burada kayda alınır. Google bu bilgilere kullanıcının web sitesi ile ilgili kullanımını değerlendirmek amacı ile ihtiyaç duyar, su sayede kullanıcının web sitesinde gösterdiği faaliyetler ile ilgili bir rapor hazırlar ve web sitesinin kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı daha farklı hizmetler vermeye çalışır. Google ayrıca, kanunen öngörülmüş ise veya Google adına üçüncü şahıslar tarafından kullanacaklarsa bu bilgileri gerektiğinde üçüncü kişilere aktarabilir. Google size hiçbir şekilde IP adresinizin Google Inc.'in diğer verileri ile bağlantılı hale getirilmeyeceğinin güvencesini verir.

Dilerseniz bu çerezin kurulumu internet tarayıcınızda yapacağınız bir ayarlama ile engelleyebilirsiniz; ancak bu takdirde duruma göre bu web sitesinde bulunan tüm fonksiyonları gerektiği ölçüde kullanamayacağınıza işaret etmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak sizin hakkınızda Google tarafından toplanan verilerin yukarıda belirtilen biçimlerde ve yukarda belirtilen amaç doğrultusunda kullanımına izin vermiş bulunuyorsunuz. Daha geniş bilgi için Google'da Genel Çalışma Koşullarını okuyabilirsiniz. www.google.com/analytics/de-DE/tos.html

Google Inc. Veri Koruma Beyanı: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google AdWords kullanımı

Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH bu web sitesinde Google AdWords'un ücretsiz Conversion-Tracking fonksiyonunu kullanmaktadır. Google bu konuda müşteri ve kullanıcılarının verilerini korumayı garanti eder. Bir kullanıcı herhangi bir ilanı tıkladığında, Google bu kişinin bilgisayarına 30 gün süre hafızada kalacak bir çerez yerleştirir. Google bir kullanıcının arama faaliyeti ile reklam tıklama protokolleri arasında bağlantı kurmaz. Bunun haricinde Google kesinlikle kimlik tespitine yarayan bilgileri toplamaz ve kaydetmez ve şahsi bilgilerinizi üçüncü şahıslara vermez. Tracking'e katılmak istemeyen kullanıcılar dilerlerse Google Conversion Tracking'in çerezini kendi internet tarayıcılarının kullanıcı ayarlarından kapatabilirler. Bu kullanıcılar Conversion Tracking istatistiklerine alınmazlar.

Google Site Search kullanımı

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige mbH bu sitede Google Site Search kullanmaktadır. Bu sitede arama alanı kullanımı ile ilgili olarak Google veri koruma düzenlemeleri geçerlidir: http://www.google.de/privacy.html

Google Remarketing kullanımı

Bunun dışında, kamu yararına çalışan limited şirket DKMS bu sayfada Google Remarketing Teknolojisini kullanmakta. Bu teknoloji sayesinde, sayfamızı ziyaret etmiş olan internet kullanıcılarına, daha sonra ziyaret edilen Google Partner ağı sayfalarında DKMS ile alakalı isabetli reklam gösterilecektir. Bu amaç için, sayfada uygulanan Google Remarketing Java Script Kodu site ziyaretçisinin bilgisyarında bir çerez, yani bir metin dosyası, yerleştirecektir. Söz konusu dosya site ziyaretçisinin bilgisayarında kaydediliyor. Çerez sayesinde website ziyaretindeki kullanım şekli analize edilebilir ve sonra isabetli DKMS reklamı için kullanılabilinir. Tüm veriler anonim bir şekilde kaydedildiği için kimlik belirlenmesi mümkün değildir. Kullanıcılar, http://www.google.com/ads/preferences linkininden Google Marketing Taglerin ilan yönergelerini değiştirerek veya devre dışı bırakarak. remarketing uygulamasına itiraz edebilir.

Social Plugins kullanımı

İnternet sayfamız farklı sosyal ağlara ait Social Plugins kullanmaktadır. İnternet içeriğimize dahil bu tür bir plug-in kullanan web sitesini çağırdığınızda, tarayıcınız sosyal ağların server'i ile doğrudan bağlantı kurar. Bu plug-inlerin içeriği sosyal ağlar tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve bunun tarafından web sayfasına entegre edilir.

Bu plug-inler sayfaya entegre edildiğinde, sosyal ağlar internet içeriğimizin ilgili sayfasını bilgisayarınızın ekranına getirdiğiniz bilgisini alır. Bir veya birden fazla sosyal ağa giriş yaptığınızda ilgili sosyal ağlar bu ziyaretiniz ile hesabınız arasında bağlantı kuracaklardır. Bu pluginlerle işlem yaptığınızda örneğin beğendim düğmesine bastığınızda veya bir tweet gönderdiğinizde bununla ilgili bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Facebook veya twitter’a aktarılır ve orada kaydedilir.

Gerçekleştirilen bu veri saptamasının amaç ve kapsamını ve elde edilen verilerin daha sonraki kullanımı ve işlenmesini verilerin sosyal ağalar tarafından kurulması ve işlenmesini ayrıca bununla ilgili hakları ve ayar imkanları ile mahremiyetiniz korumak amacıyla ilgili veri koruma tabanındaki veri koruma uyarılarından öğrenebilirsiniz.

Sorular ve Yorumlar

Eğer gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa? Bizim veri koruma görevlisi Ralf Neumann başvurun: Neumann@dkms.de